◄◄  ◄  ►►  ► 
MAJ 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Cele zrównaważonego rozwoju

Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030

Miejska Biblioteka Publiczna w Siemianowicach Śląskich wdraża plan działań na rzecz ludzi, planety i dobrobytu, Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Dokument został przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2015 roku. W ramach tego planu rozwoju świata zostało przygotowanych 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju i 169 powiązanych z nimi zadań zapewniających równowagę pomiędzy trzema aspektami rozwoju: gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Agenda 2030 jest już wdrażana przez wszystkie kraje i interesariuszy poprzez działania w ramach współpracy partnerskiej.

Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siemianowicach Śląskich w swojej pracy będą kładli nacisk na realizację   wybranych celów zrównoważonego rozwoju poprzez:

- wykorzystanie ikon Agendy w materiałach informacyjnych biblioteki.

- rozpowszechnianie informacji o Celach Zrównoważonego Rozwoju wśród lokalnej społeczności.

- umożliwianie szerokiego dostępu do informacji oraz zasobów, które mogą wpływać i pomagać w poprawie jakości życia każdego z nas.

- organizację spotkań edukacyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju i  stylu życia, praw człowieka, równości płci, promowania pokoju i niestosowania przemocy, globalnego obywatelstwa oraz docenienia różnorodności kulturowej i wkładu kultury w zrównoważony rozwój.

- szkolenia w zakresie nowych umiejętności niezbędnych w edukacji i pracy zawodowej bibliotekarzy, nauczycieli, pedagogów.  

- otwarte i przyjazne miejsce spotkań, jakim jest biblioteka, dla wszystkich grup społecznych. Udostępnianie integracyjnej, neutralnej politycznie przestrzeni dla ludzi chcących się spotkać i działać, w tym grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym: imigrantom, uchodźcom, mniejszościom oraz osobom niepełnosprawnym.

- udostępnianie stanowisk komputerowych w czytelni oraz pomocy pracowników w celu poszukiwania  informacji i aktualnych szkoleń podnoszących kompetencje potrzebne do znalezienia pracy, ubiegania się o nią oraz osiągnięcia sukcesu zawodowego.

- wspieranie wczesnej nauki czytania i pisania oraz uczenia się przez całe życie poprzez tworzenie warsztatów i zajęć dla najmłodszych w bibliotece.

- szeroki dostęp do wszelkiego rodzaju  informacji, w tym informacji naukowej  dla studentów, do dokumentacji i ochrony dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń.

- wzmocnienie działań na rzecz ochrony i zabezpieczenia światowego dziedzictwa kulturowego.
- publiczne udostępnianie informacji rządowej, o społeczeństwie obywatelskim i innych instytucjach.
- zwiększenie dostępu do technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz dążenie do zapewnienia bezpłatnego i powszechnego dostępu do Internetu.
Wdrażanie Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 wśród bibliotek publicznych województwa śląskiego koordynuje Biblioteka Śląska w Katowicach.
Treść Agendy 2030: http://www.un.org.pl/agenda-2030-rezolucja
Cele Zrównoważonego Rozwoju: http://www.un.org.pl/
Ulotka o realizacji Agendy przez biblioteki publiczne: http://bs.katowice.pl/pdf/Folder-PL.pdf