◄◄  ◄  ►►  ► 
SIERPIEń 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Czytelnia Internetowa

Regulamin korzystania z Internetu
w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Siemianowicach Śląskich


§1

Zasady ogólne
1. Korzystanie z komputera i Internetu służy wyłącznie do celów informacyjnych.
2. Udostępnianie Internetu jest usługą bezpłatną.
3. Biblioteka umożliwia korzystanie bezpłatnie z Wi-Fi. Hasło dostępne jest w placówce.
4. Prawo do korzystania z Internetu mają wszyscy użytkownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej.
5. Czas pracy na stanowisku internetowym ograniczony jest do 1 godziny. W przypadku braku oczekujących użytkowników można go przedłużyć.
5. Użytkownik jest zobowiązany wpisać się do zeszytu odwiedzin.
6. Podczas korzystania ze stanowiska komputerowego obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz spożywania posiłków.
7. Użytkownikowi nie wolno:
• korzystać z komputera bez zgody pracownika,
• instalować własnego oprogramowania,
• zmieniać konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na lokalnym dysku twardym komputera.
8. Czytelnicy nie powinni pozostawiać żadnych własnych plików na dysku twardym komputera. W razie pozostawienia własnych plików czytelnika na dysku twardym komputera zostaną one usunięte przez bibliotekarza.
9. Osoby korzystające z własnych komputerów (laptop) mogą bezpłatnie korzystać z sieci
Wi-Fi oraz podłączenia do gniazda ładowania.

§2

1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody przez niego spowodowane w odległych lub lokalnych systemach komputerowych oraz wszelkie inne straty lub nadużycia popełnione przy użyciu udostępnionych mu zasobów Internetu i programów użytkowych.
2. Bibliotekarz może odmówić użytkownikowi dostępu do komputera jeśli uzna, iż wykonuje on czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one określone w Regulaminie.
3.Użytkownik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z komputerów znajdujących się w placówkach MBP w Siemianowicach Śląskich na podstawie decyzji podjętej przez Dyrektora Biblioteki.

Regulamin obowiązuje od dnia 10.07.2017 r.