Na początku było rybołówstwo i rolnictwo. Potem jednak to przemysł zaczął zajmować dużo miejsca w życiu mieszkańców naszego miasta.
Czy wiecie ile kopalni istaniało w Siemianowicach?, kiedy powstała Huta Laura?, że Georgshutte była jedną z najstarszych hut cynku na Śląsku?, ilu zakładów już nie ma?...
Tych i wielu innych ciekawostek można dowiedzieć się sięgając po pozycję Małgorzaty Derus „Z dziejów przemysłu Siemianowic Śląskich”.