Wakacje można spędzać atrakcyjnie na półkoloniach. Zajęcia organizowane w mieście przez domy kultury, stowarzyszenia, placówki oświatowe zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Zapraszamy do wspomnień osoby, które w takiej formie wypoczynku uczestniczyły. Dzisiaj w naszym archiwum artykuły z Gońca Górnośląskiego z lat 70. i 80. XX wieku.
A może ktoś zechce podzielić się swoimi fotografiami?