Rok 2023 został poświęcony Aleksandrowi Fredrze na okoliczność 230 rocznicy urodzin pisarza (20 czerwca 1793). Trudno uwierzyć, że mistrz Fredro jest w literaturze polskiej przedstawicielem epoki romantyzmu. Fredro „romantykiem"? w jednym szeregu obok narodowych wieszczów: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego i Cypriana Kamila Norwida? Czy ktoś mógłby w komediopisarzu - autorze prześmiesznej „Zemsty" - dojrzeć „romantycznego" bohatera? Niewykluczone.
W 1809 roku, w wieku 16 lat, Aleksander Fredro wstąpił do armii Księstwa Warszawskiego. Następnie służył w wojsku Napoleona Bonaparte. Brał udział w wyprawie Napoleona na Moskwę, a po jego abdykacji w 1815 wrócił do rodzinnego majątku, gdzie w 1832 roku udzielił schronienia dwóm powstańcom z Wielkopolski. Po 11 latach starań w 1828 roku poślubił Zofię Skarbkową z domu Jabłonowską.
„Śluby panieńskie" można by zaliczyć do gatunku dzisiejszych komedii romantycznych. Radost pragnie, aby jego bratanek ożenił się i ustatkował. Wybrał już dla niego żonę, Anielę, ale młodemu szaławile nie to w głowie, a i panna ma inne plany na przyszłość. Na szczęście miłość zwycięża. A „Śluby panieńskie" czymże są jak nie pochwałą rodzinnego życia, może nieco monotonnego, ale nie pozbawionego radości.
Do odnowienia kontaktów z mistrzem humoru zachęca Filia nr 10.