18 stycznia w Filii nr 10 odbyło się spotkanie z dziećmi, na którym rozmawialiśmy na temat bezpiecznego spędzania czasu wolnego podczas ferii zimowych. Dzieci wykazały się dużą wiedzą w tym temacie i wykonały piękne ilustracje przedstawiające zabawy zimowe ?