Jeśli książki, to i kawa.
Z tej usługi można skorzystać w naszej centrali oraz w filii nr 1