1. Wynajem sal na imprezy, szkolenia itp.
a) dla szkół, przedszkoli i stowarzyszeń non profit z Siemianowic Śląskich, z zaznaczeniem, iż są to stowarzyszenia współpracujące z Biblioteką przy organizacji określonych projektów:
duża sala: 15 zł za godzinę
mała sala: 10 zł za godzinę
b) dla pozostałych najemców:
duża sala: za pierwszą godzinę – 120,00 zł,
za każdą następną godzinę – 60,00 zł,
mała sala: za pierwszą godzinę – 60,00 zł,
za każdą następną godzinę – 30,00 zł.
2. W cenie uwzględniono wynajem, sprzątanie i koszty zużycia mediów.
3. Podane ceny są cenami brutto.
4. W przypadku najmu długoterminowego istnieje możliwość negocjacji cen.