1. Wysokość opłaty za przygotowanie kwerend (np. zestawień bibliograficznych) kształtuje się w zależności od czasu pracy poświęconego na wykonanie zlecenia oraz zużytych materiałów eksploatacyjnych. Usługa ta jest dodatkowo płatna:
a) Zestawienie do 10 pozycji – 5 zł
b) Zestawienie do 20 pozycji – 10 zł
c) Zestawienie do 30 pozycji – 15 zł
d) Zestawienie powyżej 30 pozycji – 20 zł
- ksero – zgodnie z niniejszym Cennikiem
- wydruk – zgodnie z niniejszym Cennikiem.
2. Zlecone opracowanie kwerendy winno być poprzedzone wpłatą zaliczki w wysokości 50% przewidywanej ceny usługi.
3. Podane ceny są cenami brutto.