Wypożyczanie jest oczywiście darmowe.

1. Za przetrzymanie każdej wypożyczonej książki ponad termin określony w § 3 pkt. 1 Regulaminu Wypożyczalni oraz w § 3 pkt.11 Regulaminu Czytelni, Biblioteka pobiera opłaty w wysokości: 4 zł za każdy miesiąc opóźnienia.
2. Czytelnik, do którego Biblioteka przygotowuje i wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek, pokrywa ich koszty. Koszty upomnienia wynoszą 5 zł.
3. Za pobraną należność z tytułu przekroczenia terminu zwrotu książek wydaje się pokwitowanie.
4. Koszty upomnień i wezwań wynoszą:
a) I upomnienie – przygotowanie i przesłane listem zwykłym – 5,00 zł.,
b) II upomnienie – przygotowanie i przesłane listem zwykłym – 5,00 zł.
c) wezwanie wynikające z procesu windykacji – koszty liczone zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Czytelnik może uregulować zadłużenie wynikające z Cennika w każdej placówce sieci bibliotecznej lub dokonać wpłaty na rachunek Biblioteki
39 1050 1357 1000 0010 0311 2354
(w tytule wpłaty należy podać nazwisko i imię osoby, której dotyczy wpłata oraz filii, gdzie były wypożyczone książki).