OGŁOSZENIE O NABORZE Z DNIA 16.10.2023 r.:

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: KONSERWATOR na 1/3 etatu (umowa o pracę). 

Szczegóły ogłoszenia znajdują się w Ogłoszeniu.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO KONSERWATOR:

W wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko, do zatrudnienia został wybrany Pan Marek Grudziewicz. 

Uzasadnienie dokonanego wyboru :

Kandydat spełnił wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

W ocenie Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzającej rozmowę kwalifikacyjną kandydat wykazał się bardzo dobrą znajomością zagadnień związanych z tematyką pracy oraz właściwym podejściem do stawianych zadań, co rokuje na sprawną i terminową realizację zadań na stanowisku konserwatora.