Długo wyczekiwany remont naszej Biblioteki właśnie ruszył.

Bardzo wielu z Was dopytuje o szczegóły, zakres remontu i termin zakończenia prac.

W tym miejscu będziemy dodawać datowane wpisy o postępie prac, żeby wszyscy zainteresowani byli na bieżąco.

04.07.2023

Ruszyła prawdziwa demolka. Zrywane są posadzki oraz skuwane są schody, które po remoncie będą wygodniejsze i będą spełniać wszelkie wymogi bezpieczeństwa.

Wyburzono wiele ścian działowych. Nowy układ pomieszczeń zaczyna być powoli już widoczny.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2, Kierunek interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” uzyskała dofinansowanie na zadanie: Termomodernizacja i przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy Alei Sportowców 3 w Siemianowicach Śląskich . Uzyskano dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w kwocie 2 250 000

Wartość projektu 7 469 191