22.09.2022 r. g. 17:00 Sala MBP „Z podologiem daleko zajdziesz czyli jak pomóc stopom z dużym przebiegiem”. Spotkanie z podologiem p. Kariną Mazur.

 

Projekt został wyłoniony w ramach konkursu "Przyjdź do nos jest BLISKO", który odbył się w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Priorytet 4. Kierunek Interwencji 4.1. BLISKO - Biblioteka| Lokalność| Inicjatywy| Społeczność| Kooperacja| Oddolność