• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
Siemianowice
Śląskie

Filie

Filia nr 1
ul. Walentego Fojkisa 4, 41-103 Siemianowice Śląskie

Zadzwoń do nas

32 228-59-19

Napisz do nas
filia1@mbpsiemianowice.pl

 

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 10.00 - 15.00

Wtorek - Piątek 11.00 - 18.00

 

 

UCHWAŁA NR 420/2021 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie połączenia Filii Nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich z Filią Nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479), w związku z Uchwałą nr 287/2020 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie: ogłoszenia zamiaru połączenia Filii Nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich z Filią Nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich oraz ogłoszenia zamiaru wprowadzenia zmiany w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich

Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala:

§ 1. Dokonać z dniem 1 stycznia 2022 r. połączenia Filii Nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich z Filią Nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich i utworzyć jedną Filię nr 1 mieszczącą się przy ul. Walentego Fojkisa 4.

§ 2. Zadania realizowane przez Filię Biblioteczną nr 7 wraz z mieniem ruchomym, w tym ze zgromadzonym księgozbiorem przejmie Filia Biblioteczna nr 1.

§ 3. Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie, w BIP Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie oraz na stronach internetowych i siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej, a także w filiach, których dotyczy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

 

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich

Adam Cebula

Filia nr 2
ul. Niepodległości 45, 41-106 Siemianowice Śląskie

Zadzwoń do nas

(32) 228-11-56

Napisz do nas
filia2@mbpsiemianowice.pl

Filia nr 2 nieczynna do odwołania

Filia nr 4
ul. Karola Szymanowskiego 11, 41-103 Siemianowice Śląskie

Zadzwoń do nas

(32) 228-14-40

Napisz do nas
filia4@mbpsiemianowice.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek 12.00 - 15.00

wtorek - czwartek 13.00 - 17.00

piątek 14.00 - 18.00

Filia nr 5
ul. Jana Sobieskiego 11, 41-100 Siemianowice Śląskie

Zadzwoń do nas

(32) 228-24-85

Napisz do nas
filia5@mbpsiemianowice.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek 10.00 - 15.00

wtorek - piątek 11.00 - 17.30

Filia nr 8
ul. Alfonsa Zgrzebioka 43a, 41-100 Siemianowice Śląskie

Zadzwoń do nas

(32) 228-61-54

Napisz do nas
filia8@mbpsiemianowice.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek 10.00 - 15.00

wtorek - piątek 11.00 - 18.00

Filia nr 9
ul. Powstańców 54a, 41-100 Siemianowice Śląskie

Zadzwoń do nas

(32) 228-10-16

Napisz do nas
filia9@mbpsiemianowice.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek 10.00 - 15.00

wtorek - piątek 11.00 - 18.00

Filia nr 10
ul. Jaworowa 2, 41-103 Siemianowice Śląskie

Zadzwoń do nas

(32) 228-42-46

Napisz do nas
filia10@mbpsiemianowice.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek 10.00 - 15.00

wtorek - piątek 11.00 - 18.00

Filia nr 11
ul. 1 -go Maja 9, 41-100 Siemianowice Śląskie

Filia Szpitalna - Szpital Miejski

Nieczynna do odwołania