Od wtorku można korzystać z platformy cyfrowych dzieł sztuki kronika.gov.pl. Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury zostało uruchomione przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Platforma pozwala na skorzystanie z dokumentów pochodzących z różnych epok historycznych i zapoznanie się z książkami mniej znanych autorów. Można również udostępnić swoje zbiory, a nawet stworzyć własną wirtualną kolekcję zasobów kultury. Wystarczy zarejestrować się na stronie kroniki.

Adres internetowy Kroniki: https://kronika.gov.pl/