Nasza Biblioteka przystąpiła do projektu "Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących - Edycja 2021", w ramach którego otrzymaliśmy odtwarzacz cyfrowej książki mówionej oraz dostęp do bazy prawie 3000 cyfrowych książek mówionych, który jest sukcesywnie powiększany.
Odtwarzacz, dostępny w filii nr 9, przy ul. Powstańców, pozostanie do naszej dyspozycji do 31 grudnia 2024. Po zakończeniu trwania umowy, będzie istniała możliwość przekazania bibliotece urządzenia na własność. Zapraszamy osoby z dysfunkcją wzroku oraz osoby niepełnosprawne, które ze względu na swoją niepełnosprawność nie mogą czytać normalnego druku.
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury a inicjatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca.