Miejska Biblioteka Publiczna im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich otrzymała dofinansowanie w ramach programu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.Kierunek interwencji 4.1.

BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność.

Nasz projekt zatytułowany „Biblioteka BLISKO Człowieka” obejmował będzie 2 letni okres realizacji zadania od 01.09.2021 do 15.11.2022. Projekt ma na celu podnoszenie kompetencji pracowników naszej biblioteki i przedstawicieli partnerów Muzeum Miejskie w Siemianowicach Śląskich oraz Fundacja Stajnia. W ramach programu przewidujemy m.in. : warsztaty, szkolenia, spotkania autorskie, wydanie publikacji.

Grupy odbiorców zadania: Mieszkańcy Siemianowic Śląskich: młodzież (13-18 lat), dorośli, seniorzy (osoby w wieku 60+).

W II roku realizacji zadania planujemy zrealizować 1-3 projektów edukacyjno-animacyjnych, wykorzystujących potencjał kulturowy mieszkańców, inicjowanych przez przedstawicieli społeczności lokalnej, wyłanianych z zachowaniem procedury konkursowej wypracowanej w I roku realizacji zadania. Projekt będziemy realizować w partnerstwie z instytucjami, organizacjami społecznymi z naszego miasta i regionu. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.