• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
Kalendarz
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
Siemianowice
Śląskie

Przetargi

Zakup nowości wydawniczych 2024 rok - Wybór oferty

z dnia 15.02.2024 r.

Zakup nowości wydawniczych 2024 rok - Zapytanie ofertowe

z dnia 07.02.2024 r. 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich

zaprasza do składania ofert na zadanie

pn. „Zakup nowości wydawniczych do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich w 2024 roku”

według druku „Formularz oferty” wraz z Klauzulą informacyjną.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, elektronicznie (mbp@mbp.siemianowice.pl) lub

dostarczona osobiście na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich,

Ul. Śląska 14; 41-100 Siemianowice Śląskie

do dnia 14.02.2023 r.

 

Zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 - Wybór oferty

1.08.2023 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego nr 01/07/2023 pn.: „Zakup nowości wydawniczych (książek oraz audibooków) w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na la ta 2021-2025”. Kierunek Interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich informuje, iż w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

„Ateneum M. Kogut, A Zegiel Spółka Komandytowa, ul. Półłanki 12C, 30-740 Kraków” z ofertą rabatu w wysokości 45,61%.

Uzasadnienie wyboru:

Po dokonaniu oceny ofert ww. oferta uznana została za najkorzystniejszą spośród złożonych ofert w oparciu o kryteria określone w ogłoszeniu o zamówieniu na zakup nowości wydawniczych.

Zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 - Zapytanie ofertowe

Z dnia 25.07.2023 r.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich zaprasza do składania ofert.

Przedmiotem zamówienia jest zakup nowości wydawniczych (książek, audiobooków) w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych według druku „Formularz oferty” wraz z Klauzulą informacyjną.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, elektronicznie mbp@mbp.siemianowice.pl lub dostarczona osobiście na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Śląskiej 14;

41-100 Siemianowice Śląskie

Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 30 listopada 2023 r.

„Realizacja usług koordynacji i nadzoru nad prawidłowością wykonania zadania (...)" 2023-2024 - Wybór oferty

Z dnia 05.05.2023 r.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich z siedzibą przy Alei Sportowców 3 w Siemianowicach Śląskich, informuje, że w dniu 05.05.2023 roku odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie regulaminu udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza 130 000,00 zł netto w trybie zapytania ofertowego nr 01/04/2023 z dnia 28.04.2023 r. pn.: „Realizacja usług koordynacji i nadzoru nad prawidłowością wykonania zadania pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich”.

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
 

 

Przedmiot zamówienia

Nazwa, adres Oferenta

 

 

 

 

CZĘŚĆ 1

 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży budowlano-konstrukcyjnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz polskim prawem budowlanym

Krzysztof Borycki

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ 2

 

Pełnienie funkcji koordynatora realizacji umowy zawartej na przebudowę i termomodernizację budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich

Maria Dębska

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ 3

 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej (instalacji c.o., wod-kan, wentylacyjnej) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz polskim prawem budowlanym

Ireneusz Nazimek

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ 4

 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej i teletechnicznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz polskim prawem budowlanym

Janusz Zbojak

 

 

 

Realizacja usług koordynacji i nadzoru nad prawidłowością wykonania zadania (...) 2023-2024 - Zapytanie ofertowe

Z dnia 28.04.2023 r.

Zamawiający zmienia treść Zapytania ofertowego nr 01/04/2023 z dnia 26.08.2023 r. oraz wydłuża termin składania ofert.

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich

zaprasza do składania oferty na realizację usług koordynacji i nadzoru nad prawidłowością wykonania zadania pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich

I. Prosimy o złożenie oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej przetargi@mbpsiemianowice.pl 

lub dostarczyć osobiście na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich, Al. Sportowców 3; 41-100 Siemianowice Śląskie (od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30.

do dnia 05.05.2023 r. do godz. 09.00.

II. W załączeniu następujące dokumenty:

Zał. nr 1 - Formularz ofertowy 


Zał. nr 2 - Klauzula informacyjna

 

Zapytanie ofertowe 01 04 2023

 

Dokumentację projektową należy pobrać ze strony internetowej: https://mbpsiemianowice.logintrade.net/zapytania_email,109560,e9bc46df4304a9d2910b48e404ae9895.html


III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 17 miesięcy od dnia podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych. 

IV. Kryteria wyboru: 100% cena

Zakup nowości wydawniczych 2023 rok - Wybór oferty

z dnia 10.02.2023 r.

Wybór oferty dot.: „Zakup nowości wydawniczych (książek oraz audiobooków) w roku 2023"

 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich informuje,

iż w w/w postępowaniu udzieli zamówienia firmie Platon sp. z o.o. , ul. Sławęcińska 16, Macierzysz 05-850 Ożarów Mazowiecki.

 

Firma „Platon sp. z o.o." zaoferowała najwyższy rabat od ceny detalicznej.

Zakup nowości wydawniczych 2023 rok - Zapytanie ofertowe

Z dnia 03.02.2023 r.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich

zaprasza do składania ofert na zadanie

pn. „Zakup nowości wydawniczych w roku 2023 dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich”

według druku „Formularz oferty” wraz z Klauzulą informacyjną.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, elektronicznie (mbp@mbp.siemianowice.pl) lub

dostarczona osobiście na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich,

Al. Sportowców 3; 41-100 Siemianowice Śląskie

do dnia 10.02.2023 r. do godz. 09.00.

Zakup nowości wydawniczych 2022 rok - Wybór oferty

z dnia 18.02.2022 r.

Wybór oferty dot.: „Sprzedaży i dostawy książek oraz audiobooków dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich w roku 2022"

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich informuje,

iż w w/w postępowaniu udzieli zamówienia firmie ATENEUM Sp. z o.o. Sp. k. , ul. Półłanki 12C, 30-740 Kraków.

Firma „ ATENEUM” Sp. z o.o. Sp. k. zaoferowała najwyższy rabat od ceny detalicznej.

 

Zakup nowości wydawniczych 2022 rok - Zapytanie ofertowe

Z dnia 11.02.2022 r.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich

zaprasza do składania ofert na zadanie

pn. „Zakup nowości wydawniczych w roku 2022 dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich”

według druku „Formularz oferty” wraz z Klauzulą informacyjną.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, elektronicznie (mbp@mbp.siemianowice.pl) lub

dostarczona osobiście na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich,

Al. Sportowców 3; 41-100 Siemianowice Śląskie

do dnia 18.02.2022 r. do godz. 09.00.