Publikacja ta jest rezultatem bibliotecznych warsztatów z mieszkańcami miasta, które odbywały się w ubiegłym roku w celu zebrania osobistych wspomnień związanych z dawniejszymi Siemianowicami. Różni ludzie, różne historie opowiedziane zarówno językiem literackim, jak i śląską gwarą zostały utrwalone w książce, która zachowa je dla kolejnych pokoleń.

Książka jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska (BY-SA) Zobacz