Narodowe Archiwum Cyfrowe – centralne archiwum państwowe podległe Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych, utworzone w 1955 w Warszawie jako Archiwum Dokumentacji Mechanicznej, obecną nazwę nosi od 2008

Działania NAC skupiają się na dwóch płaszczyznach: przechowywaniu, ewidencjonowaniu i udostępnianiu dokumentacji fotograficznej i audiowizualnej oraz digitalizacji analogowych materiałów archiwalnych, przejmowaniu i wieczystym przechowywaniu dokumentacji elektronicznej wytwarzanej – głównie – w instytucjach administracji państwowej.

Narodowe Archiwum Cyfrowe:

  • gromadzi, przechowuje, poddaje konserwacji i opracowuje fotografie, filmy oraz nagrania dźwiękowe;
  • udostępnia i promuje archiwalia w sieci;
  • buduje systemy i infrastrukturę IT (Zintegrowany System Informacji Archiwalnej „ZoSIA” oraz serwis szukajwarchiwach.pl) służące gromadzeniu i udostępnianiu informacji o zbiorach wszystkich archiwów państwowych oraz innych instytucji przechowujących archiwalia;
  • uczy, jak cyfryzować oraz tworzy standardy.

 Link do Archiwum