Publikacja powstała w wyniku warsztatów dotyczących projektowania diagnozy w ramach zadania Biblioteka Blisko Człowieka realizowanego przez Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

Kierunek Interwencji 4.1.

BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy| Społeczność | Kooperacja | Oddolność. Priorytet 4.

Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.