O tym wiemy już od lat, ale że te książki staną na
bibliotecznych półkach zdarza się nie często.
My jesteśmy w szczęśliwym gronie posiadaczy niezwykłego daru, który właśnie trafiły do nas wprost ze Szkoły Podstawowej nr 5.
Skąd ta niespodzianka? Otóż w u maju ubiegłego roku SP 5 Siemianowice zorganizowała konkurs o zasięgu szkolnym. Celem wydarzenia było zachęcenie dzieci do kreatywnego myślenia, ukazanie piękna języka ojczystego oraz popularyzacja literatury. Spośród 10 nadesłanych prac wyłoniono 2, w każdej z kategorii wiekowych, tj. kl. I-III oraz IV-VI. Inicjatorkami konkursu były Pani Dorota Malchar (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej) oraz Pani Katarzyna Urbańczyk (nauczyciel historii i bibliotekarz). Przy współpracy z polonistką Panią Alicją Chmurą, która zajęła się korektą edytorską oraz Dyrektora Marcina Lazara, który dołożył wszelkich starań, by książki zostały wydane możemy cieszyć się nowymi publikacjami wybitnych autorów?
Serdecznie gratulujemy szkole tak utalentowanych młodych pisarzy ?, trzymamy mocno kciuki za młodych pisarzy i życzymy dalszych sukcesów!
Książki laureatów konkursu niebawem będzie można wypożyczyć w Filii nr 8.
PS. Z nieoficjalnych źródeł dotarła do nas informacja, że konkurs będzie miał swoją kontynuację?