Cykl spotkań, który organizowany jest w Bibliotece od 2019 roku. Spotkania odbywają się przy herbacie i słodkim poczęstunku (często wykonywanym przez uczestniczki i uczestników podwieczorków) zazwyczaj raz w miesiącu. W trakcie tych biesiad poruszane są śląskie tradycje, sprawy związane z miastem, jego historią i teraźniejszością. Każdy kolejny „tref” ma swój przewodni temat. Uczestnicy w minionym roku zapoznali się między innymi ze zwyczajami andrzejkowymi i świątecznymi, z przeszłością grodu Siemiona pokazaną na kartach starych fotografii i książek, z historią siemianowickiego harcerstwa, ze szlakami turystycznymi przebiegającymi przez Siemianowice oraz … odbyto spacer po zielonych zakątkach naszego miasta.
„Tref przy tyju” to nieprzypadkowe spotkania pasjonatów śląskiej gwary, miłośników Siemianowic, przyjaciół książek i … naszej Biblioteki.

 

 

 

 

Obecnie Tref przy tyju odbywa się w Filii nr 5

Harmonogram spotkań w kalendarium.