Wtorkowe popołudnie 14 czerwca było dla naszej Biblioteki wyjątkowe. Odbyła się bowiem uroczysta premiera książki „Siemianowice, kere pamiyntomy”. Publikacja ta jest rezultatem bibliotecznych warsztatów z mieszkańcami miasta, które odbywały się w ubiegłym roku w celu zebrania osobistych wspomnień związanych z dawniejszymi Siemianowicami. Różni ludzie, różne historie opowiedziane zarówno językiem literackim, jak i śląską gwarą zostały utrwalone w książce, która zachowa je dla kolejnych pokoleń.

 

Spotkanie zainaugurował chór „La Le Le” Siemianowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku piosenką „Czy godocie, czy mówicie”, która powstała z okazji obchodów 90 rocznicy nadania praw miejskich Siemianowicom Śląskim. Następnie w imieniu Prezydenta Miasta Rafała Piecha głos zabrał pan Adam Skowronek – Sekretarz Miasta składając podziękowania za to ciekawe przedsięwzięcie oraz dzieląc się również swoim wspomnieniami. Pani Dyrektor przedstawiła zebranej publiczności wszystkich współautorów i podziękowała im za włączenie się w realizację tego projektu, jakim jest powstanie publikacji o naszym mieście. W dalszej części spotkania w krótkiej rozmowie autorzy opowiedzieli o etapach powstawania książki, o tym z czym przyszło im się zmierzyć. Finałem wydarzenia była okazja uzyskania autografów od współautorów. Dla wielu z niech było to wielkie przeżycie, ponieważ robili to po raz pierwszy w życiu., a publiczność chętnie skorzystała z tej okazji.

 

Wydanie książki oraz jej premiera dofinansowane zostało przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Priorytet 4. Kierunek Interwencji 4.1. BLISKO - Biblioteka| Lokalność| Inicjatywy| Społeczność| Kooperacja| Oddolność.