W minioną sobotę odbył się już ostatni spacer historyczny, który zorganizowało stowarzyszenie Wrazidlok. Tematem tym razem były zmiany w mieście po 1945 roku. Dr Łukasz Zimnoch, który i tym razem prowadził spacer zaproponował, żeby miejscem rozpoczęcia rajzy była zabudowa familoków przy ulicy Górniczej. W tym miejscu idealnie pokazana była koncepcja zabudowy wielorodzinnej, która spełniała wszystkie potrzeby mieszkających tam osób. Prowadzący wskazywał na korzystny stosunek wolnej przestrzeni wokół domów, obecność zieleni, często przydomowych ogródków oraz wszelkiego rodzaju komórek przy domowych. Przekonywał, że z czasem jak zmieniała się architektura, zmieniały się także relacje społeczne. Budowa coraz większych domów, z większą ilością mieszkańców, na tej samem przestrzeni wprowadzała nie tylko gorsze zagospodarowanie terenu wokół budynków ale także anonimowość. Na zmianach w architekturze bez wątpienia utracona została także estetyka. Obecne bloki mieszkalne np. tzw. „wielka płyta” nigdy nie będą przedmiotem zachwytu.

Relację ze spaceru będziecie mogli Państwo obejrzeć 21 października o 17:55 w telewizji TVS.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programy Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.