W środę 8 czerwca 2022 odbył się pierwszy spacer edukacyjny, śladami książki, który zaplanowała biblioteka dla swoich czytelników. Uczestnicy spaceru mieli okazję poznać zarys przemysłowej historii Siemianowic Śląskich. Wycieczka poruszała się w granicach historycznych gmin Laura Huty, Huty Jerzego oraz Siemianowic. Głównym tematem była Kolonia Wandy, czyli kolonia robotnicza, powstała na terenach dzisiejszych Siemianowic Śląskich, w dzielnicy Centrum.

 

Kolonia powstała w tym samym okresie co pobliska kolonia Hugo, pod koniec lat 50. XIX wieku. Obejmowała ona obszar w rejonie dzisiejszych ulic: Powstańców, P. Śmiłowskiego, Cmentarnej i Komuny Paryskiej, a jej nazwa została nadana na część Wandy von Gaschin Henckel von Donnersmarck[2].

 

Pierwotnie kolonię stanowiły dwa szeregi jednakowych domów powstałych po południowej stronie dzisiejszej ulicy Powstańców oraz ulic: A. Szeflera i Dworcowej. W późniejszym czasie wytyczono kolejne ulice, w tym P. Śmiłowskiego czy Komuny Paryskiej, a z biegiem czasu nowa zabudowa kolonii zastąpiła starą. W dniu 22 stycznia 1890 roku tereny kolonii Wandy włączono w granice powołanej wówczas gminy Huta Laura W 1894 roku w rejonie ulicy Komuny Paryskiej (zachodnia pierzeja pomiędzy ulicą Obwodową a ulicą P. Śmiłowskiego) powstała zabudowa robotnicza dla pracowników Fabryki Kotłów Parowych Fitznera. Na przełomie XIX i XX wieku główna ulica kolonii Wandy (od 1936 roku ulica Powstańców) była już w znacznej części zabudowana mieszczańskimi kamienicami. Opowiadała i oprowadzała po dzielnicy Pani Małgorzata Derus, była Konserwator Zabytków Siemianowic Śląskich, obecnie pracownik muzeum i autorka m.in. opracowania „Kolonie robotnicze” - „Siemianowicki Rocznik Muzealny” 2012.

 

Już teraz zapraszamy 14 czerwca 2022 o 17:00 na kolejny spacer, który jest bezpośrednio związany z premierą książki, na którą także zapraszamy o godzinie 16:00. Więcej informacji w linku.

 

Spacer dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Priorytet 4. Kierunek Interwencji 4.1. BLISKO - Biblioteka| Lokalność| Inicjatywy| Społeczność| Kooperacja| Oddolność.